anime
ค้นหา
ตามตำแหน่ง
ใส่ตำแหน่งที่ต้องการค้นหา
- -
เลือกเครือข่าย
ผลรวม
ค้นหา
ตามหมายเลข
เลือกเฉพาะเลขที่ชอบ
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
งบประมาณ
เลือกเครือข่าย
ผลรวม
กล่องทำนายเบอร์

หมวดหมู่เบอร์
ค้นหา

ผลรวม
เครือข่ายเบอร์
ราคาเบอร์
เลขขึ้นต้น
ผลรวม 16 ก้าวหน้า สมหวัง
" มีวิสัยทัศน์ในการวางแผน รอบครอบ ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นผลรวมของตัวเลขที่มีพลังบวก เป็นเลขที่เหมาะกับธุรกิจด้านความสวยงามและบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านทำผม การออกแบบตกแต่ง ความสวยงามมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนในระยะยาวได้ดี มีความรอบครอบ เป็นคนระมัดระวังตัวเองดี ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ชอบคิดคำนวณความคุ้มค่า วางแผนชีวิตเป็นขั้นตอน ชีวิตไม่มีคำว่าอด มักได้ลาภจากผู้ใหญ่ มีเครดิตด้านการเงิน บั้นปลายมีความมั่นคง มีที่ดินที่อาศัยเป็นปึกแผ่น ขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง จัดว่าเป็นนักวางแผนชั้นยอด ความรักต้องใช้เวลาจึงจะสมหวัง พลังตัวเลขนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น "
081-0000070
ราคา   168,000